Mono Lake, Sierra Nevada Mountains

Mono Lake, Sierra Nevada Mountains